ÁFSZ

ÁFSZ

Védjegyek

Az Agam és egyéb védjegyek, logók, márkajelzések a SALIGA HUNGARY Kft. védjegyei. A SALIGA HUNGARY Kft. védjegyeit tilos bármilyen módon olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan felhasználni, amely a SALIGA HUNGARY Kft.-hez, vagy annak leányvállalatihoz nem kapcsolódik, kizárólag amennyiben ezt a SALIGA HUNGARY Kft. előzetesen írásos nyilatkozat formában engedélyezte.

Szerzői jogok

A honlap teljes tartalma, beleértve a szöveget, grafikai elemeket, logókat, nyomógombokat, képeket, audio anyagokat, szoftvereket, a SALIGA HUNGARY Kft. vagy annak tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezi. Ezen honlap tartalmának összeállított, szerkesztett formája a SALIGA HUNGARY Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A honlapok használt összes szoftver a SALIGA HUNGARY Kft. vagy annak szoftverfejlesztőinek tulajdonát képezik. A honlap tartalma, szerkesztett formája, valamint a szoftverek az angol és nemzetközi szerzői jogvédelmi törvények védelme alá esnek. A honlap tartalmának bármilyen felhasználása, ideértve a másolást, módosítást, terjesztést, továbbítást, újrakiadást, megjelenítést, a SALIGA HUNGARY Kft. előzetes írásos külön beleegyezéséhez kötött, melyre vonatkozó kérést írásos formában kell a SALIGA HUNGARY Kft. számára elküldeni.

Honlap használata

A honlapnak vagy annak bármely részének sokszorosítása, duplikálása, másolása, értékesítése, vagy bármilyen más kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve ha ezt SALIGA HUNGARY Kft. külön, kifejezetten engedélyezi. Felhasználó beleegyezik, hogy kizárólag törvényes célokra használja a honlapot, valamint olyan módon, hogy mások, a honlap használatára vonatkozó jogait nem korlátozza, nem lehetetleníti el. Tiltott tevékenységnek számít a zavarkeltés, mások zaklatása, obszcén vagy sértő tartalom küldése, vagy a honlapon zajló párbeszéd normál menetének megszakítása.

Feltöltések

A SALIGA HUNGARY Kft.-nek jogában áll, hogy engedélyezze a Felhasználó számára, hogy megjegyzéseket vagy egyéb tartalmat a honlapra feltöltsön. Amennyiben a Felhasználó megjegyzést, vagy egyéb tartalmat tölt fel a honlapra, ezzel a Felhasználó feljogosítja SALIGA HUNGARY Kft-t és annak leányvállalatait, hogy jogdíj-mentesen, véglegesen, visszaállíthatatlanul, és teljes mértékben allicenszesíthető módon felhasználja, sokszorosítsa, módosítsa, beépítse, publikálja, lefordítsa, terjessze és megjelenítse, illetve egyéb származékos terméket állítson elő ezen megjegyzésből vagy tartalomból, bármely médiumban, az egész világra kiterjedően. Emellett a Felhasználó feljogosítja SALIGA HUNGARY Kft-t és annak leányvállalatait, hogy felhasználja a nevet, mely ezen megjegyzésen, tartalmon keresztül közlésre került, amennyiben van ilyen. Felhasználó kezességet vállal, hogy Felhasználó tulajdonát képezi vagy egyéb módon birtokában áll a honlapra feltöltött megjegyzések vagy egyéb tartalom feletti összes jog, valamint azt, hogy ennek SALIGA HUNGARY Kft. és leányvállalatai által történő felhasználásra nem gátolja meg, nem sérti külső, harmadik fél jogait.

Külső honlapokra mutató linkek (hiperhivatkozások)

A honlap tartalmaz a SALIGA HUNGARY Kft.-hez vagy annak leányvállalataihoz nem kapcsolódó honlapokra mutató hiperhivatkozásokat. Ilyen jellegű hivatkozások kizárólag a Felhasználó tájékoztatása vagy kényelme érdekében jelennek meg. SALIGA HUNGARY Kft. nem tekinthető ezen külső honlapok tartalmi felelősének, vagy működtetőjének. Ezen linkeket a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhat, és kizárólag a Felhasználó felel ennek következményeiért.

Az Agam honlapjára mutató linkek (hiperhivatkozások)

Külső honlapról az Agam honlapjára mutató hiperhivatkozás használati feltételei:

  • A külső honlap működtetője nem készít, nem publikál, nem terjeszt semmilyen olyan reklám- vagy piaci ösztönző anyagot (akár nyomtatott, akár elektronikus, akár egyéb formában), amely használja a SALIGA HUNGARY Kft. és annak leányvállalatainak nevét, bármilyen védjegyét, az „Agam” védjegyet, a SALIGA HUNGARY Kft. külön előzetes írásos beleegyezése nélkül.
  • A külső honlap működtetője tudomásul veszi és elfogadja, hogy SALIGA HUNGARY Kft. és ennek licensztulajdonosai tulajdonát képezi az „Agam” és az ehhez kapcsolódó mindennemű szellemi termék, valamint az ebben foglalt teljes tartalom, és jelen Általános Szerződés egyetlen pontja sem tekinthető ezen szellemi termékre vonatkozó licenszjognak.
  • A külső honlap működtetője köteles törölni a hiperhivatkozást három (3) napon belül, amennyiben SALIGA HUNGARY Kft. ezt írásban kérelmezi, és soha többé nem tüntetheti fel az Agam honlapjára mutató hiperhivakozást az ő vagy kapcsolódó honlapjain, kivéve, ha ezt SALIGA HUNGARY Kft. külön előzetesen, írásos formában engedélyezte. A SALIGA HUNGARY Kft. ezen, töröltetésre vonatkozó jogát bármikor, bármilyen okból gyakorolhatja, és a törlése vonatkozó írásos kérelem átvettnek tekintendő, amennyiben az a honlap domainnevéhez kapcsolódó regisztrációs adatok között feltüntetett emailre kerül elküldésre, vagy bármely email címre, amely a honlapon kerül megadásra.
  • Bármely személyre, aki a külső honlap működtetőjén keresztül kapcsolódik az Agam honlapjára, ezen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Felelősségi viszonyok

A honlap a SALIGA HUNGARY Kft. által „úgy ahogy van” alapon kerül működtetésre. A SALIGA HUNGARY Kft. nem tesz semmilyen kötelezettségvállalást, jótállást, sem írásban, sem szóban, a honlap működtetésére vagy az abban foglalt adatok, anyagok, tartalom, szolgáltatások, termékek pontosságára, teljességére vonatkozóan. A vonatkozó törvények által megengedett keretekig SALIGA HUNGARY Kft. elutasít mindennemű kötelezettségvállalást, akár írásos, akár szóbeli formában, beleértve de nem kizárólagosan, az adott célú felhasználhatóságra vonatkozó szóbeli vagy hallgatólagos jótállást. SALIGA HUNGARY Kft. nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, amely akár hanyagságból, akár más okból, a honlap használatából ered, beleértve de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, szankcionális vagy járulékos károkat.

Titoktartás

Felhasználó beleegyezik, hogy a honlap használatával kapcsolatosan begyűjtött vagy ott megadott személyes adatait SALIGA HUNGARY Kft. felhasználja, feldolgozza, a honlapra vonatkozó Titoktartási nyilatkozatban foglalt célokból, módokon és eszközökkel.

Vegyes rendelkezések

A honlapot a SALIGA HUNGARY Kft. tervezte Magyarország területén. Ezen felelősségvállalási és általános szerződési feltételek értelmezésekor a Magyarországon érvényes törvények az irányadók, mindennemű egyéb törvény kizárásával. SALIGA HUNGARY Kft. fenntartja a jogot, hogy honlapját és ezen felelősségvállalási, felhasználói és általános szerződési feltételeket módosítsa bármikor, külön értesítés nélkül, a módosítások honlapon történő közzétételével. A Felhasználónak a módosítások közzétételét követően a honlaphoz való hozzáférése és annak használata a módosított Általános Szerződési Feltételek és az egyéb módosítások elfogadásának tárgyát fogja képezni. Minden jog, amely jelen Szerződésben nem került kifejezetten kiosztásra, ezúton lefoglalásra kerül. Ezen Általános Szerződési Feltételek felülbírálnak minden előzetes vagy egyidejű, a honlap és annak leányvállalatai, valamint a Felhasználó között zajló kommunikációt a honlapra és annak tartalmára vonatkozóan.

Elérhetőségeink:
SALIGA HUNGARY Kft
H-1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Hungary
Telephone: +36 (30) 246-8470
www.agam.hu